home sweet home


Photos taken April, 2006
Foggia, il promontorio del Gargano, Pagani, Erchie, Napoli